DS-2DE7225IW-AE

18.000.000 ₫

DS-2DE4225W-DE

12.000.000 ₫

DS-2DE4A215IW-DE

11.000.000 ₫

DS-2CD2F22FWD-IWS

4.300.000 ₫

DS-2CD2043G0-I

4.500.000 ₫

DS-2CD2023G0-I

2.900.000 ₫

DS-2CD2625FHWD-IZS

7.800.000 ₫

DS-2CD2025FHWD-I

3.500.000 ₫

20%
Camera Vantech VP 151AHD

Camera Vantech VP 151AHD

2.000.000 ₫ 1.600.000 ₫

Tủ rack Fam -Rack 42U

6.500.000 ₫

Tủ rack Fam-Rack 27U

4.500.000 ₫

Tủ rack Fam-Rack 20U

3.200.000 ₫

Tủ rack FAMRACK15U

2.500.000 ₫

Tủ mạng FAMRACK 10U

1.500.000 ₫

Tủ mạng FAMRACK 6U

1.090.000 ₫

Tủ mạng 42U-D1000

7.900.000 ₫

Tủ mạng 42U-D800

7.100.000 ₫