Tủ Rack - Tủ mạng

Tủ mạng 42U-D1000

6.600.000 ₫

Tủ mạng 42U-D800

6.400.000 ₫

Tủ mạng 42U-D600

6.200.000 ₫

Tủ mạng 36U-D600

5.200.000 ₫

Tủ mạng 32U-D600

4.800.000 ₫

Tủ mạng 27U-D600

4.100.000 ₫

Tủ mạng 20U-D600

2.800.000 ₫

Tủ mạng 15U-D400

2.600.000 ₫

Tủ mạng 12U D600

1.880.000 ₫

Tủ mạng 10U400

1.480.000 ₫

Tủ Rack 6U-D400 USS

Liên hệ<

Tủ rack Fam -Rack 42U

6.500.000 ₫